U bent hier: Home » Nieuws » Herverkiezing schoolraad en oproep tot kandidaatstelling

Herverkiezing schoolraad en oproep tot kandidaatstelling

De huidige mandaatperiode van de schoolraad loopt af
op 31 maart 2021. Vanaf 1 april 2021 tot en
met eind maart 2025 loopt een nieuwe mandaatperiode,
waarvoor tussen 1 en 12 december 2020
rechtstreekse verkiezingen worden gehouden.

 

1° drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de regelmatige leerlingen, uitgezonderd in het onderwijs voor sociale promotie en het deeltijds kunstonderwijs voor volwassenen, waar de meerderjarige cursisten kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn;
2° drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel, tewerkgesteld in een onder de schoolraad ressorterende school;
3° twee meerderjarige stemgerechtigde leden, door de groepen onder 1° en 2° gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
de directeur, die de vergaderingen bijwoont met raadgevende stem.
5° in het secundair onderwijs twee stemgerechtigde leden, aangewezen door de leerlingenraad.

Bent U geïnteresseerd? Lees alle informatie in deze brief. 


Bericht geplaatst op 09/10/2020 « Terug naar het overzicht