U bent hier: Home » Info » Uitstappen

Uitstappen / Extra muros activiteiten

Zwemmen

Het eerste, tweede en derde leerjaar gaan zwemmen in het zwembad Druppelteen in Kapelle-op-den-bos.

  • Het eerste en het tweede leerjaar gaan om de twee weken zwemmen. Het derde leerjaar gaat wekelijks.
  • Voor de derde kleuterklas wordt er op het einde van het schooljaar ook een bezoekje gepland aan het zwembad, zodat zij al een beetje kunnen wennen.
  • De andere leerjaren gaan maar enkele keren met de school zwemmen. Probeer toch het zwemmen ter veiligheid zeker te onderhouden met uw kind...

De kinderen krijgen aangepaste zwemlessen van de sportleerkrachten. De klasleerkracht houdt mee een oogje in het zeil.
 

Bibliotheek

Vanaf de derde kleuterklas brengen alle klassen ongeveer elke
3 weken een bezoek aan de bibliotheek.

  • De derde kleuterklas, het eerste en het tweede leerjaar werken met klasbakken. De leerlingen kiezen een boekje in de bib en leggen deze vervolgens in de klasbak. De boeken blijven dus in de klas! De leerkracht voorziet leuke activiteiten of de leerlingen kunnen genieten van een heerlijk, rustig leesmomentje...
  • Vanaf het derde leerjaar worden de boeken mee naar huis genomen. Het bibbezoek wordt tijdig in de agenda genoteerd. U bent zelf verantwoordelijk voor te laat de boeken in te leveren, beschadigingen, ...

Het lidmaatschap is, voor leerlingen van kleuter - en lagere school, gratis. Bij verlies van de lidkaart wordt wel een bijdrage van 2,5 euro aangerekend. Voor alle informatie rond uitleentermijnen, openingsuren en andere zaken kan u terecht op de website van de bibliotheek Willebroek.

Zwemmen

Samen met hun leerkracht stappen onze leerlingen regelmatig de klas uit
om op onderzoek uit te gaan. Observatie van de natuur in de buurt van
het schooldomein ligt voor de hand, maar ook educatieve uitstappen naar het bos, de kinderboerderij, musea, technopolis, tentoonstellingen, ... behoren tot de mogelijkheden.
 

Sport

De school hecht belang aan beweging en gezondheid. Zowel tijdens de schoolse uitstappen wordt er aandacht besteed aan sport. Zo heeft iedere klas zijn eigen sportdag(en) per jaar. Ook wordt er regelmatig op een woensdagnamiddag een sportactiviteit gepland in samenwerking met de organisatie MOEV.
 

GWP - Geïntegreerde werkperiode

Derde en vierde leerjaar: Zeeklassen om de twee jaar

 

 

 

 Vijfde en zesde leerjaar: Afwisselend Avonturenklassen  en  Ruimteklassen

  

Hier vind je de infobrochure voor avonturenklassen 2018 terug.
Klik hier voor de website van het verblijf!