U bent hier: Home » Info » Projecten » VIP

Extra time voor VIPS in ’t Venneke  

In onze school zijn alle leerlingen Veelzijdige Intelligente Persoonlijkheden.

Wij beschouwen het als een van onze kernopdrachten om de talenten en de persoonlijkheid van elke kind, elke leerling zo veel als mogelijk te ontwikkelen.

Door het verschil in de culturele beleving thuis en op school vertrekken niet alle leerlingen met gelijke kansen aan hun schoolloopbaan. Sommige leerlingen kunnen thuis niet de nodige begeleiding krijgen om hun taalvaardigheid te verhogen.

Als school willen wij niet blind zijn voor deze situatie. Daarom willen wij in het kader van onze werking rond gelijke kansen dit gegeven aanpakken. Wij doen dit al binnen onze klaswerking. Maar, wij willen hier nu een verlengstuk aan breien buiten de traditionele schooltijd.

Zo willen wij als brede school ook een brug vormen tussen de kinderen en het socio-culturele en sportleven.

Kortom wij geven aan onze leerlingen extra time.

Spel, sport en actieve cultuurbeleving met leeftijdsgenoten zijn ideale instrumenten om mogelijkheden te creëren tot spontane ontwikkeling van de Nederlandse taal, sociale vaardigheden en eigen talenten.

Onze school voorziet in het lestijdenpakket uren voor het organiseren van kindvriendelijke, niet-schoolse projecten die volledig passen in het opvoedingsproject van onze school.

Het gaat hier niet om een ‘verlengde instructie’, maar over een brede waaier van aanvullende activiteiten die vertrekken vanuit de talenten van de leerlingen.

Na enkele weken zullen we telkens afsluiten met een ‘toonmoment’ waarop wij ouders en familie uitnodigen om kennis te maken met de verbazende resultaten van hun kind.