U bent hier: Home » Info » Ouders » Ouderbijdrage

Ouderbijdrage
(bijlage F van het schoolreglement)

In de scholen van de Vlaamse Gemeenschap GO! wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

Leerboeken, werkboeken, agenda, mappen, schaartjes, schriften, lat, gom, geodriehoek, potlood, gradenboog, tekenbladen, kopieën, werkbladen, zakrekenmachines….. worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. (zie schoolreglement)

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn we genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hierna volgt een lijst van de ouderbijdragen die u tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden.

Categorie a

Schoolzwemmen: enkel voor het derde leerjaar gratis.

Categorie b - Minder scherpe maximumfactuur

Openluchtklassen / GWP:
De school organiseert:

  • 2e graad: Zeeklassen
  • 3e graad: Afwisselend: Avonturenklassen en Ruimteklassen

Hiervoor kan een maximum van €440 worden aangerekend.
 

Categorie c - Scherpe maximumfactuur

Schoolreizen, leeruitstappen:

  • Culturele bezoeken: vb. toneelvoorstelling, filmvoorstelling, museumbezoek,…
  • In functie van thema WO: vb. kinderboerderij, speelgoedmuseum, Brussel, ...
  • Sportieve evenementen: vb. sportdag, lentewandeling, spelenpaleis, schaatsen, Rollebolle,….

De prijzen worden scherp gehouden.
Kleuterschool: Maximum € 45 per schooljaar
Lagere school: Maximum € 90 per schooljaar

Categorie d

Mogelijkheid tot aankoop van een T-shirt van de school (verplicht voor lichamelijke opvoeding) € 8.