U bent hier: Home » Info » Ouders

Ouders

Oudercontact

Op regelmatige basis worden oudercontacten ingericht, waarop alle leraren, opvoeders, directieleden, technisch adviseurs en het CLB beschikbaar zijn om de resultaten en de attitude van uw dochter/zoon te bespreken.

De data van deze oudercontacten en van de rapporten zijn vermeld in de schooljaarkalender die bij het begin van het schooljaar wordt meegegeven aan de leerlingen en die u ook terugvindt op deze webstek. Let wel, uitzonderlijk kunnen deze alsnog wijzigen.

U wordt steeds op voorhand uitgenodigd via een brief met inschrijfstrook.

Openklasdag

Ieder schooljaar wordt er een openklasdag georganiseerd. Op dit moment mag u eens een kijkje komen nemen in de klassen wanneer uw dochter of zoon 'braafjes' aan het opletten is... Benieuwd? We delen u de datum zeker tijdig mee!

Schoolagenda

De schoolagenda is in eerste instantie een communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Bovendien is het een hulpmiddel bij het plannen van lessen, activiteiten en taken.

Het is noodzakelijk dat de agenda dagelijks door de ouders wordt ondertekend.

De agenda is een officieel document dat met de grootste zorg dient
bijgehouden te worden. We werken met de schoolagenda Leerwijzer. Deze is rijk aan extra weetjes en begeleidt leerlingen bij het leren leren.

Ouderbijdrage

In de scholen van de Vlaamse Gemeenschap GO! wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

Leerboeken, werkboeken, agenda, mappen, schaartjes, schriften, lat, gom, geodriehoek, potlood, gradenboog, tekenbladen, kopieën, werkbladen, zakrekenmachines… worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. (zie schoolreglement)

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn we genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hierna volgt een lijst van de ouderbijdragen die u tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden.

Naar de lijst >