U bent hier: Home » Info » Ouders

Ouders

Oudercontact

Op regelmatige basis worden oudercontacten ingericht, waarop alle leraren, opvoeders, directieleden, technisch adviseurs en het CLB beschikbaar zijn om de resultaten en de attitude van uw dochter/zoon te bespreken.

De data van deze oudercontacten en van de rapporten zijn vermeld in de schooljaarkalender die bij het begin van het schooljaar wordt meegegeven aan de leerlingen en die u ook terugvindt op deze webstek. Let wel, uitzonderlijk kunnen deze alsnog wijzigen.

U wordt steeds op voorhand uitgenodigd via een brief met inschrijfstrook.
 

Openklasdag

Ieder schooljaar wordt er een openklasdag georganiseerd. Op dit moment mag u eens een kijkje komen nemen in de klassen wanneer uw dochter of zoon 'braafjes' aan het opletten is... Benieuwd? We delen u de datum zeker tijdig mee!
 

Schoolagenda

De schoolagenda is in eerste instantie een communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Bovendien is het een hulpmiddel bij het plannen van lessen, activiteiten en taken.

Het is noodzakelijk dat de agenda dagelijks door de ouders wordt ondertekend.

 

Ouderbijdrage

Rondom de financiële bijdrage van de ouders zijn er verschillende regels voor het kleuter- en lager onderwijs. Klik hier voor deze info.