U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen » Studietoelage

Studietoelagen

  De formulieren om een school- of studietoelage te bekomen,
  kunnen op het secretariaat verkregen worden.
  Uw aanvraag kan ook rechtstreeks ingediend worden via
  onderstaande website.
  Of U een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de
  samenstelling en het inkomen van uw gezin.

  Hoe komt U te weten of u in aanmerking komt voor een
  studietoelage? Bel het gratis infonummer 1700
  of kijk op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen.