U bent hier: Home

In de kijker

Griezelen in K3...

Kijk je mee naar het Halloweenfilmpje van onze 3de kleuterklas?

Broers en zussen: voorrang inschrijvingen

Maak wel steeds een afspraak!
Hoe doe je dat? Bel even naar 03 886 69 09 of mail naar info@tvenneke.be.


PS: Door de coronamaatregelen ontvangen we enkel ouders na de schooluren,
zodat de ouders en de leerlingen elkaar niet kruisen.

Herverkiezing schoolraad en oproep tot kandidaatstelling

De huidige mandaatperiode van de schoolraad loopt af
op 31 maart 2021. Vanaf 1 april 2021 tot en
met eind maart 2025 loopt een nieuwe mandaatperiode,
waarvoor tussen 1 en 12 december 2020
rechtstreekse verkiezingen worden gehouden.

 

1° drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de regelmatige leerlingen, uitgezonderd in het onderwijs voor sociale promotie en het deeltijds kunstonderwijs voor volwassenen, waar de meerderjarige cursisten kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn;
2° drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel, tewerkgesteld in een onder de schoolraad ressorterende school;
3° twee meerderjarige stemgerechtigde leden, door de groepen onder 1° en 2° gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
de directeur, die de vergaderingen bijwoont met raadgevende stem.
5° in het secundair onderwijs twee stemgerechtigde leden, aangewezen door de leerlingenraad.

Bent U geïnteresseerd? Lees alle informatie in deze brief. 

In K3A en K3B kwam vorige week cijfer 1 op bezoek...

De letter 'S' in de derde kleuterklas...

Zijn jullie benieuwd hoe we letters leren in de derde kleuterklas?

Klik op deze link!  Veel plezier!

Juf Suzy en Juf Siska

 

Coronatoeslag

Wat is de COVID – 19 premie?
Gezinnen die het financieel zwaar hebben en een inkomensverlies
hadden van minstens 10% door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning krijgen van 120 euro via het Groeipakket.

Voor wie is de COVID-19-toeslag? 
De toeslag is er voor gezinnen:
• met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
• én die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
• én waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt. Om het maandelijkse gezinsinkomen te berekenen, wordt ook gekeken naar het vakantiegeld en de eindejaarspremie.

Voor de verdere voorwaarden kan u dit document verder lezen. 

Onze kleuterschool...

Beste ouders,

Jullie konden niet op infomoment komen dit schooljaar, door onze coronamaatregelen...
Daarom leggen de kleuterjuffen jullie hun werking uit via dit leuk filmpje. 

’t Is hier GO!ed!

De GO! scholen van Willebroek
wensen jullie een fantastisch
nieuw schooljaar toe!

 

We zijn blij dat jullie er zijn!
 

 

#goscholenwillebroek #hetishiergoed
@GOscholengroepRivierenland